W maju Fundacja Burza Mózgów rozpocznie realizację piątej edycji ogólnopolskiej kampanii Biblioteka Przedszkolaka.
To
 kampania społeczna promująca czytelnictwo połączona z zakładaniem minibibliotek w przedszkolach, warsztatami plastycznymi oraz czytaniem generacyjnym z udziałem seniorów. 

Celem kampanii jest zaopatrzenie przedszkoli w wartościowe, współczesne książki dla dzieci, stworzenie modelu łatwych do realizacji warsztatów czytelniczych oraz podniesienie kompetencji w zakresie edukacji literackiej pracowników i pedagogów. Przedsięwzięcie jest procesem realizowanym od lat, którego misją jest uwrażliwianie dzieci na potrzebę kształtowania nawyku czytania.

Każde z przedszkoli biorących udział w przedsięwzięciu otrzymuje drewniany kuferek, w którym znajduje się
komplet materiałów służących realizacji serii warsztatów. Jest to:

  • dziesięć książek,
  • 250 kart pracy w formacie A3, co stanowi komplet 10 kart pracy dla każdego przedszkolaka,
  • 25 teczek formatu A3 ( po jednej dla dziecka),
  • okulary typograficzne – 25 (para dla każdego),
  • dyplom w ramce dla przedszkola biorącego udział w kampanii,
  • naklejka kampanii Biblioteki Przedszkolaka,
  • kukiełki przedstawiające babcię i dziadka,
  • instrukcja dla nauczyciela wraz ze scenariuszem zajęć.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy lokalne, więc udział w nim jest bezpłatny.
Zapraszamy przedszkola z województw małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową oraz telefoniczną:
email: biblioteka.przedszkolaka@gmail.com
numer telefonu: 570 366 740