Biblioteka Przedszkolaka

Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.
  • Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanje książki typograficznej.
  • Każda inauguracja to wspólne czytanie książek z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją do kolejnych twórczych działań.
  • Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
  • Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych, a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.
  • Projekt jest kontynuowany przez przedszkola na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy z udziałem zapraszanych babć i dziadków.
  • Podczas kolejnych czytanek z udziałem babć i dziadków dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.

Aktualności

BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA

Łukasz Dębski

Łukasz Dębski

Pomysłodawca BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLAKA
Prezes Fundacji Burza Mózgów, organizator ogólnopolskiego międzynarodowego Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.
Anna Kaszuba-Dębska

Anna Kaszuba-Dębska

Twórczyni warsztatów typograficznych BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLAKA
Malarka, graficzka, ilustratorka, autorka książek i filmów animowanych. Inicjatorka akcji artystyczno-interdyscyplinarnych, warsztatów kreatywnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Nagrody

Fundacja Burza Mózgów (pomysłodawca i koordynator) kampanii Biblioteka Przedszkolaka otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 oraz 2021 w kategorii Sukces rynkowy w ramach III i IV edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ponadto, działania prowadzone w ramach kampanii znalazły uznanie wśród jury nagrody ZWYRTAŁA 2020 przyznawanej za najlepszy pomysł promujący czytanie – Biblioteka Przedszkolaka została finalistą konkursu organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival.

W 2019 r. projekty naszej Fundacji zostały docenione przez kapitułę Nagrody Kryształy Soli, w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.

Nagroda Kryształy Soli przyznawana jest najlepszym organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa małopolskiego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Dziękujemy za docenienie naszych projektów.

We wspólnym czytaniu łączymy pokolenia. Dzieciom w przedszkolach czytają ich babcie i dziadkowie!