BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA

Pomysłodawcą projektu BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA jest Fundacja Burza Mózgów, która realizuje najważniejsze zadanie statutowe, jakim jest promocja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

We wspólnym czytaniu łączymy pokolenia.
Dzieciom w przedszkolach czytają ich babcie i dziadkowie!

 • Projekt polega na inauguracji działalności Bibliotek Przedszkolaka w przedszkolach publicznych.
 • Każda inauguracja to zajęcia warsztatowe z tworzenia własnej, spersonalizowanje książki typograficznej.
 • Każda inauguracja to wspólne czytanie książek z dziadkami i babciami przedszkolaków, będące inspiracją
  do kolejnych twórczych działań.
 • Każda z placówek przedszkolnych biorących udział w projekcie otrzymuje na własność minibibliotekę – kuferek z książkami, w którym znajduje się 10 nowości wydawniczych.
 • Każde dziecko biorące udział w projekcie otrzymuje arkusze/karty pracy do realizacji działań warsztatowych,
  a nauczyciele instrukcje i pomoce kreatywne.
 • Projekt jest kontynuowany przez przedszkola na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy z udziałem zapraszanych babć i dziadków.
 • Podczas kolejnych czytanek z udziałem babć i dziadków dzieci realizują karty pracy, tworząc własną spersonalizowaną książkę.

NAGRODY

Fundacja Burza Mózgów (pomysłodawca i koordynator) kampanii Biblioteka Przedszkolaka otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 w kategorii Sukces rynkowy w ramach III edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ponadto, działania prowadzone w ramach kampanii znalazły uznanie wśród jury nagrody ZWYRTAŁA 2020 przyznawanej za najlepszy pomysł promujący czytanie – Biblioteka Przedszkolaka została finalistą konkursu organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival.

W 2019 r. projekty naszej Fundacji zostały docenione przez kapitułę Nagrody Kryształy Soli, w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.

Nagroda Kryształy Soli przyznawana jest najlepszym organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa małopolskiego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Dziękujemy za docenienie naszych projektów.

znak-jakosci

KRÓTKA HISTORIA KAMPANII

Początki kampanii BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA to Poznań i rok 2017. Spotkania inaugurujące kampanię
w poznańskich przedszkolach włączono w program wydarzeń towarzyszących 4 edycji Festiwalu Literatury dla Dzieci. Pilotażowo kampanię przeprowadzono w 10 placówkach.

Projekt BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLAKA w Poznaniu został zrealizowany we wsparciu Instytutu Książki
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Już w marcu następnego roku kampania zawitała w Krakowie, gdzie każde samorządowe przedszkole zostało zaproszone do włączenia się we wspólną promocję czytelnictwa. Specjalne kuferki wypełnione starannie dobranymi i pięknie ilustrowanymi książkami trafiły do prawie 120 placówek. Organizatorem projektu było Krakowskie Biuro Festiwalowe operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Tego samego roku (2018) kuferki kampanii Biblioteka Przedszkolaka trafiły do 48 przedszkoli publicznych w całej Polsce. Kampania finansowana ze środków Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego również w bieżącym roku finansowana jest przez Ministerstwo.

Dodatkowo, w maju 2019 roku do kampanii przyłączyło się sześć przedszkoli publicznych z Ełku. Dzięki wsparci finansowemu pochodzącemu z budżetu samorządu miasta Ełk kuferki pełne książek przedszkola otrzymały bezpłatnie.

W tym roku kampania będzie miała już swoją III edycję. Udział w niej nadal jest bezpłatny dla wszystkich przedszkoli. Zapraszamy do przesyłania zapytań o możliwość włączenia się w kampanię na adres mailowy: biblioteka.przedszkolaka@gmail.com.

BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA

Projekt powstał w reakcji na brak bibliotek w placówkach przedszkolnych i chęci zaangażowania osób starszych
w czytanie najmłodszym. Zadaniem projektu jest zachęcić do generacyjnego czytania, które zbliża i łączy pokolenia, co z kolei ma ogromny wpływ na budowanie bliskich więzi międzyludzkich. Warsztaty plastyczne towarzyszące projektowi, wykorzystujące działania typograficzne, rozwijają abstrakcyjne myślenie wśród dzieci, które samodzielnie przez okres kilku tygodni tworzą własne spersonalizowane, autorskie książki.

Łukasz Dębski

Pomysłodawca BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLAKA

Autor książek dla dzieci i dorosłych. Pisarz, poeta.

Prezes Fundacji Burza Mózgów, organizator ogólnopolskiego międzynarodowego Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.

Inicjator nagrody im. Ferdynanda Wspaniałego przyznawanego przez Prezydenta Miasta Krakowa
od 2017 roku dla Najlepszej Książki dla Dzieci.

Anna Kaszuba-Dębska

Twórczyni warsztatów typograficznych BIBLIOTEKI PRZEDSZKOLAKA

Malarka, graficzka, ilustratorka, autorka książek
i filmów animowanych. Inicjatorka akcji artystyczno-interdyscyplinarnych (min. Projekt Szpilki, Emeryty), warsztatów kreatywnych dla dorosłych, młodzieży
i dzieci.

Autorka książek dla dzieci i dorosłych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w roku 2018 w dziedzinie Literatura.

Recenzentka książek dla dzieci na portalu Kultura Liberalna (zobacz).

Projektantka licznych identyfikacji wizualnych, w tym min. Festiwalu Literatury dla Dzieci i Europejskich Dni Dziedzictwa.