Cieszymy się bardzo, że Fundacja Burza Mózgów po raz kolejny otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii Sukces rynkowy.
Konkurs organizowany jest w ramach Projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a ostateczną decyzję o przyznaniu certyfikatu oraz wyłonieniu laureatów podejmuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z rekomendacjami Kapituły Konkursu.